T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Ahmet Yüksel Özemre
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi